Takläggning enplanshus. Stäket Järfälla

Läggning av nytt tegeltak på enplanshus i Stäket, Järfälla. Renoveringen bestod av nya betongpannor efter tidigare många takläckor runt skorstenar, stuprör in till kökets ventilationsschakt. Totallösning inkl. byggnadsställning, fasadmålning, reparationer av balkong och tätskikt, samt ny läkt, nockband och nya hängrännor samt snörasskydd. Vår byggfirma lejde in ett bra lokalt takföretag som ofta gör takläggning i Järfälla & Jakobsberg. Byggarbeten skedde på Bielkenstiernas väg norrom Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *