Husbyggnation i Tegel. Täby

Villabygge på totalentreprenad av tegelhus i Skarpäng. Byggentreprenaden bestod av köp av tomt, markarbeten, bergsprängning, schaktning av grusmassor, transport av bergmaterial till gjutning av platta i betong, stomresning, murning, fogning till invändiga snickeri och byggarbeten till komplett husbyggnad om 2 våningar i Täby på Järngränd i norra Stockholm. Åren efter har våra byggarbetare rest garagebyggnad med loft samt montering av nytt förråd, stenläggning av garageuppfart till anläggning av ny trädgård, gräsmassa och bygge av tralldäck på baksidan av huset.

Vid detta projekt arbetade vi med en underentreprenör som utför takläggning i Stor-Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *