Husbyggarna Saltvik AB uppför monteringsfärdiga hus och utför även nybyggnation från grunden. Vi gör också renoveringar, underhåll, betongrenoveringar och balkongrenoveringar.

VERKSAMHET & AFFÄRSIDÉ
Husbyggarna startades 2005 och vår omsättning och verksamhet har sedan dess stadigt ökat. Vi arbetar i huvudsak i södra Sverige.
Vår affärsidé är att tillhandahålla monteringsfärdiga fritidshus, men vi har även egna projekt till salu.

Renoveringar
På grund av efterfrågan har vi även startat med betongrenovering av fastigheter. Hör av er så gör vi en besiktning och kommer med ett åtgärdsförslag på era balkonger, trappor och andra betongfundament.

När det gäller balkongrenoveringar samarbetar vi med MIR-gruppen, Mir-Entreprenad och Balkongfabriken.